4M Analysis

4M ANALİZİ

Ortaya çıkan kayıpların azaltılması/yok edilmesi adına gerçekleştirilen iyileştirme çalışmalarında Kaizen önemli bir yer tutmaktadır. Kaybı ortaya çıkaran kök nedenler veya nedenler bilimsel olarak belirlenmektedir. Belirlenen öznel nedenler; olumsuzluk yaratan zaman, insan, finansal yükler vb. etmenlerin önlenmesini amaçlamaktadır.
Meydana gelen problemin sebeplerini, kök neden analizinden önce saptayarak insan, tezgah, metot, malzeme ana başlıkları altında inceleyip gruplamayı ve Nominal Grup Tekniği yöntemi aracılığıyla olası sebepleri önem sırasına göre önceliklendirmeyi sağlayan tekniğe, “4M Analizi” adı verilmektedir.

4M Analizi Adımları

4M Analiz adımları şu şekildedir:
• İyileştirme açıklamasını tanımlama
• Sorunları kategorilere göre listeleme
• Sorunları çözme

İyileştirme Açıklamasını Tanımlama

İlk olarak sistem, ekipman parçası, bölge veya alan dikkate alınarak süreç seçimi yapılmaktadır. Daha sonra ekipman niteliği, çalışabilirlik, genel bakım, operatör bakımı, güvenilirlik, güvenlik, enerji bilinci vb. değerler aracılığıyla problem seçimi gerçekleştirilmektedir. Son olarak sorunlar , “Man, Machine, Methods, Material, Other” kategorilerine göre tanımlanmaktadır.

Man: İnsan
Machine: Makine
Methods: Yöntem
Material: Malzeme
Other: Diğer

Mevcut kategoriler ve sorun tanımlamaları 4M kılçık diyagramına aktarılmaktadır. Süreç sistemi veya öğe, gerektiği takdirde diğer sistem türüyle değiştirilebilmektedir. Niteliklerin tamamı amacını ifade eden tanım/detay içermektedir.

4M Kılçık Diyagramı Açıklamaları Tanımlama

• “Geliştirme”
• Süreç Seçimi
• Nitelik Seçimi
• Açıklama
o Geliştirme
o COB Boşaltma Alanı
o Genel ve Operatör Bakımı

Sorunları Kategorilere Göre Tanımlama

Kılçığın her bir dalına bir kategori atanarak, daldaki tüm kategorilerin nitelikleri doldurulmaktadır.

Sorunları Kategorilere Göre Listeleme

Man                     Machine                     Methods                    Material                    Other

Beceri                  Tasarım                      Takvim                      Tasarım                     Bütçe
Teknoloji            Kurulum                     Prosedür                   Kalite                         Talep
Organizasyon    Tedarikçi
Kaynaklar
İletişim

Tüm kategorilere sorular sorulmaktadır.
İnsan: Personel kabiliyeti ve personelin operasyona uygun çalışması
Makine: Arıza, plansız duruşlar, makinenin yeteneği vb. durumu
Malzeme: Hatalı veya eksik parçanın sebep olduğu hatalar
Metot: Proses, bakım, çalışma vb. eksiklikler
Soruların ardından meydana çıkan tüm sorunlar alt kategori olarak listelenmektedir.

4M Analizi Sorun Çözümü

Listenen sorunlardan sorun seçimi yapılmaktadır. Problem çözme tekniklerinden uygun olanı, seçilen soruna göre belirlenmelidir. Karşı önlem oluşturularak, bu önlemin tamamlanması programlanmaktadır.
30 günlük süre zarfında karşı önlem değerlendirilmeli, eğer beklenen performans sağlanamadıysa yeniden neden ve analiz yapılmalıdır.

Posted in Endüstri Mühendisliği.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir