ATMOSFER BASINCI

ATMOSFER BASINCI NEDİR? ATMOSFER BASINCINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER ?

Atmosferi oluşturan gazlar, ağırlıkları ile cisimler üzerine bir kuvvet uygular. Bu kuvvete de atmosfer basıncı denir. Atmosfer basıncı barometre ile ölçülür ve milibar (mb) birimi ile değerlendirilir.

Mevsimler: Sıcaklıkların mevsimlere göre değişmesi ile atmosfer basıncı da değişim göstermektedir. Türkiye kış mevsimlerinde yüksek basınç, yaz mevsimlerinde ise alçak basınç alanları oluşur.


Sıcaklık: Hava; soğumayla sıkışarak ağırlaşır; ısındıkça genleşerek hafifler. Böylece havanın soğuk olması halinde basıncın yükselmesine, ısındıkça basıncın düşmesine neden olacaktır. Bu nedenlerden dolayı kutuplar yüksek basın, ekvator da alçak basınç görülmektedir.


Yükseklik: Basınç ile yükselti arasında ters bir orantı vardır. Yükseklerde basınç düşerken , alçaklarda basınç yüksektir.


Dinamik Etkenler: Hava kütleleri yükselerek seyrelmeye alçalarak ise yığılmaya başlar. Troposferde üst kısımlardan kutuplara esen alizeler, dünyanın günlük hareketleri nedeniyle 30° enlemlerinde alçalmaya başlayarak yüksek basınç alanları oluşmasına neden olmaktadırlar.


Yerçekimi: Basınç ile yerçekimi doğru orantıldır. Yerçekimi artıkça basınç yükselirken, yerçekimi azaldıkça düşer. Cisimlerde ağırlığını yerçekimi ile belirler. Yerçekimi dünyanın yuvarlak olmasından ötürü; kutuplarda fazladır ekvatorda ise az olur. Bu yüzden hava basıncı olarak da; ekvator da kutuplara nazaran daha azdır.


Rüzgarlar: Havanın sıcaklığını ve yoğunluğunu değiştirmesiyle etki eder ve atmosfer basıncının değişmesine sebep olurlar.


Yüksek basınç alanları: Hava hareketleri alçalıcı olması nedeniyle hava ısınır ve nem artar bu durumda yağış oluşmaz. Bu yüzdendirki kışın hava ayaz olur.


Alçak basınç alanları: Yükselen bir hava oluşumu sağlar ve yükseldikçe soğuyarak yağış bırakmaya başlar. Bu sebepledir ki kışın hava ılık olur.

Posted in Kimya Mühendisliği and tagged , , , , .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir