ATOM MODELLERİ

DALTON ATOM MODELİ? THOMSON, RUTHERFORD, BOHR ATOM MODELİ?

Dalton Atom Teorisi
*Bütün maddeler atomlardan oluşmuştur
*Atom parçalanamaz
*Bir elementin bütün atomları aynıdır
*Tüm elementlerin atomları birbirinden farklıdır
*Bileşiklerde değişik elementlerin atomları birbirleriyle belirli oranlarda birleşir. Bir bileşiğin bütün molekülleri birbirinin aynıdır.

Thomson Atom Modeli
*Atomların çapları yaklaşık 10^-8 santimetre lik kürelerdir.
*Atom, üzümlü keke benzemektedir. Üzümler elektronlar gibi kekin içinde rastgele dağılmıştır.
*Elektronların hacmi protonların kütlesinden oldukça küçüktür
*Pozitif yükler atomun içerisine homojen olarak dağılmışlardır
*Elektronlar,pozitif yönde yükü nötrleştirecek sayıda küre içinde dağılmışlardır

Rutherford Atom Modeli
*Elektronların konumu çekirdeğin dışıdır. Aynı zamanda pozitif yönde yük sayısına eşittir
*Çekirdeğin hacmi çok küçük olup çekirdekler içinde büyük boşluklar vardır
*Atomun büyük bir bölümü boşluktur.

Bohr Atom Modeli
*Elektronlar çekirdeğin çevresinde dairesel yörüngelerde çok yüksek hızlarla dönmektedirler
*Elektronlar daima en küçük enerji düzeyinde bulunmak ister. Maddeler ısıtıldığında elektronlar daha yüksek enerji düzeyine geçer. Bu durumdaki atomlar uyarılmış haldedir.

Posted in Kimya Mühendisliği and tagged , , , , , , , , , , , , , , .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir