BOBİN (İNDÜKTÖR) NEDİR?

İndüktör, iletken bir telin silindir halinde sarılarak bobin halini alması ile oluşturulan bir devre elemanıdır. Üzerinden akım geçen tel bir manyetik alan oluşturur. Bu özellik indüktörün elektrik enerjisini manyetik alanda birikmesini sağlar. İndüktörlerde manyetik alanın gücünü arttırmak amacıyla genellikle Ferromanyetik (bağıl manyetik geçirgenlikleri 1’den çok büyük olan maddelerdir. Örneğin; demir ,nikel,kobalt vb.) bir malzeme tercih edilir.

İndüktörün Manyetik Alan Formülü

Burada;

B -> Manyetik alanı

µ -> Havanın manyetik geçirgenliğini

n -> İndüktörün birim uzunluğundaki sarım sayısını

l -> İndüktörün uzunluğunu

Posted in Elektrik Elektronik Mühendisliği and tagged , , , , , , , .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir