CVD (Chemical Vapour Deposition) KAPLAMA

Chemical Vapour Deposition (CVD) Kaplama Nedir? Kimyasal Buhar Biriktirme Yöntemi Nedir? CVD Kaplamalar Nerelerde Kullanılır? CVD Kaplamaların Avantajları Nelerdir? Kimyasal Buhar Biriktirme Yöntemi Özellikleri Nelerdir?

Kapalı bir kap içinde ısıtılmış malzeme yüzeyinin buhar halindeki bir taşıyıcı gazın kimyasal reaksiyonu sonucu oluşan “katı” bir malzeme ile kaplanması ‘kimyasal buhar biriktirme’ (Chemical Vapour Deposition; CVD) yöntemi olarak tanımlanır. Yöntem temelde ‘buhar fazından’ ve basıncı istenilen değerlere ayarlanmış bir ortamda ‘kimyasal’ yöntemle ‘katı’ kaplama malzemesi üretmeye dayanır. Kaplama tekniğinin alışılmış yöntemlerden farkı ve daha gelişmiş donanıma ihtiyaç göstermesi ve üretilen kaplamaların ileri teknoloji nitelikli olması kimyasal ve fiziksel buhar biriktirme yöntemlerini ‘ileri teknoloji malzemeleri üretim teknikleri’ arasına sokmaktadır.

Yöntemin metal üretiminden kaplama üretimine uyarlanması ise yepyeni olanaklar yaratmıştır. Yöntem yeni malzemeler ve yeni kaplamalar elde etme olanağı sağlamıştır. Bu şekilde üretilen kaplamaların gelişmiş;

-Aşınma dayanımı

-Erozyon direnci

-Korozyon direni

-Termal şok direnci

-Nötron absorpsiyonu

-Elektriksel özellikleri vardır.

Kimyasal buhar biriktirme yönteminin en önemli avantajı kaplamanın kaplanan metali her tarafa uniform olarak kaplaması, kaplanmayan yer kalmamasıdır. Bazı yüksek ergime noktasına sahip elementler ise (tungsten, tantal, karbon gibi) yalnızca bu yöntem ile kaplanabilmektedir. Kimyasal-termik yöntemlerle yüzey tabakasının oluşumunda metal ya da metal olmayan atomlar substrat malzeme içerisinde nüfuz ettirilirken, CVD yönteminde yalnızca tabaka/ ana malzeme sınır yüzeyinde bir difüzyon prosesi görülür ya da örneğin titan içerisinde karbonun titankarbür olarak çöktürülmesi gibi, çöktürülen metal içerisine substrat malzeme nüfuz ettirilir.

Nerelerde Kullanılır?

Kimyasal buhar biriktirme ile metalik, elementel ve seramik kaplamalar üretilir. Bunlar yaygın olarak elektronik sanayinde, makine imalat sektöründe, kesici-delici-aşındırıcı yüzey üretiminde, yüzeylere yüksek sıcaklık direnci saplayan seramik eseslı kaplamalar üretiminde gittikçe artan oranda kullanılmaktadır.

Posted in Metalurji ve Malzeme Mühendisliği and tagged , , , , , , , , , .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir