ERP (Enterprise Resource Planning)

ERP Çıkış Noktası

Üretim standardı olarak Ford Whitman Harris’in geliştirdiği ekonomik sipariş miktarını (EOQ) üretim çizelgeleme için baz alan üretim sistemi kullanılırken, sonralarda Black and Decker’ in EOQ kavramlarını ana bilgisayar ile birleştirip geliştirdiği malzeme ihtiyaç planlaması (MRP) ortaya çıkmıştır. MRP geliştirilerek üretim bileşenlerini entegre  eden ve modüller üzerine inşa edilen  üretim kaynak planlaması (MRP II) gündeme gelmiştir. MRP II ile üretimde yer alan farklı görevler ortak bir noktada buluşturularak sisteme uyarlanmıştır. Böylece üretimde envanter ve israflar azalmış ve veri paylaşımı ile entegre çalışmanın getirdiği verimlilik kendini göstermiştir. Bilgisayar teknolojisinin ilerleyişi farklı süreçlerin de ilerlemesine katkı sağlamış ve MRP II benzeri kavramlar türemiştir. MRP II gelişimi teknolojiyle doğrudan bütünleştirilmiş bir yazılımı tetiklemiş ve bu yazılıma ERP adı verilmiştir.

ERP Nedir?

“Kurumsal Kaynak Planlaması” anlamına gelen ERP, hizmet ya da üretimi kapsayan işletmelerin, amaç ve hedeflerini esas alarak iş faaliyetlerinin önemli bileşenlerini birlikte ve entegre halde yönetme maksadıyla kullandığı bir yazılım sistemidir. Etkinlik ve verimliliğin ön planda olması gerekçesiyle planlama, üretim, tedarik, insan kaynakları gibi birçok farklı süreç fonksiyonlarını, içerdiği tüm bilgilerle bir bütün halinde kayıt altına alarak kontrol sağlamaktadır. Birçok farklı süreci ve süreç fonksiyonlarını barındıran ERP sistemi, bu süreçler arasında işletmenin ortak işlem verilerini veri akışı ile, veri tekrarlaması olmadan kaynaklardan toplamayı ve veri doğruluğunu mümkün kılmaktadır.

ERP, süreçlerde yer alan bilgilerin genelleştirilmesi ve normalleştirilmesine bağlı olarak genellikle ortak veri tabanında tek ve tanımlanmış veri yapısı ile çalıştırılan bir sistemdir. Sistemdeki departmanlar, verilerin temeli aracılığıyla süreçler ile bağlanmaktadır. Süreçler, sistemler ve insanlar bu bağlantıyı oluşturmaktadır.

ERP sistemi bilgilerin toplanma, organize ve analiz edilme, dağıtılma durumlarını kolaylaştırmaktadır. Verileri ve özelliklerini doğru bir şekilde barındıran ERP, işletme kayıtlarının da doğru bir şekilde tutularak kayıtların takibinin yapılmasını ve temsil edilmesini sağlamaktadır. Tüm kullanıcıların veri oluşturarak bu verileri depolaması, buna ek olarak ortak süreçlerde aynı verilerin kullanıma alınması ile bir düzen yaratmaktadır. Tam, doğru ve güvenilir veriye ulaşmak ERP sayesinde mümkündür.

ERP Programları

  • SAP
  • IFS
  • DİA
  • LOGO
  • CANİAS
  • NETSIS
  • BİLİŞİM
  • AKINSOFT
  • UYUMSOFT
  • WORKCUBE
Posted in Endüstri Mühendisliği.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir