Hiyerarşik Veritabanları (Hierarchy DBMS)

Veritabanı Türleri Nelerdir? Hiyerarşik Veritabanı Nedir? Hiyerarşik Veritabanı Özellikleri Nelerdir? IMS Açılımı Nedir? Yönetim Bilgi Sistemi Yapısı Nasıldır?

Veritabanları için kullanılan ilk modeldir. Bu veritabanı tipi, ana bilgisayar ortamlarında çalışan yazılımlar tarafından kullanılmaktadır. Bu türde en çok kullanılan yazılım, IBM şirketi tarafından oluşturulan IMS yazılımıdır.

Hiyerarşik Veritabanı Yapabildiği İşler;

-Belirli bir parçayı numarasına göre bulmak (sol ön kapı),

-İlk çocuğa kadar inmek (kapı kolu),

-Ebeveyne çıkmak (gövde),

-Bir sonraki çocuğa doğru geçmek (sağ kapı).

IMS (Information Management System) (Yönetim Bilgi Sistemi)

-Basit Yapı: Bir IMS veritabanı düzeni oldukça anlaşılırdı. Veritabanının hiyerarşisi bir şirketin organizasyon şemasına veya bir soy ağacına benzetilebilirdi.

-Ebeveyn/ Çocuk Düzenlemesi: Bir IMS veritabanı, “A B’nin bir parçasıdır” ya da “A’nın sahibi B’dir” türünden ebeveyn/ çocuk ilişkilerini temsil ermek için mükemmeldi.

-Performans: IMS, ebeveyn/çocuk ilişkilerini bir veri kaydından diğerine giden fiziksel işaretçilerle depoluyordu. Böylece veritabanı boyunca hareket etmek hızlı oluyordu. Yapı basit olduğundan dolayı da IMS ebeveyn ve çocuk kayıtlarını disk üzerinde birbirine yakın şekilde kayıt edebiliyordu. Bu da disk girdi/ çıktısını en aza indirgiyordu.

Posted in Bilgisayar Mühendisliği and tagged , , , , , , , , , , , , , , .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir