HOMOJEN VE HETEROJEN KARIŞIMLAR

Homojen Karışım Nedir?

Homojen karışımlar da görüntü olarak karışımın her tarafında aynı görüntü vardır. Gözle bakıldığında birleşenler görülemezler. Homojen karışımların farklı bölgelerinde ki fiziksel özellikleri de birebir aynıdır. Birbirleri içerisinde atom veya moleküllerine ayrılarak dağılırlar. Homojen karışımların diğer adı da çözeltidir.

Homojen Karışımlara örnek verecek olursak;

  • Doğalgaz sızıntısının hava ile karışımı homojen bir karışımdır.
  • HAVA= oksijen, xenon, azot ,argon,ozon,helyum…vb

Heterojen Karışım Nedir?

Birbiri içerisinde atom, iyon veya molekül boyutunda değil daha büyük boyutta karıştırılan karışımlardır. Heterojen karışımı bir araya getiren malzemeler gözle veya mikroskopla görünebilirler. Karışımın her tarafında aynı kimyasal veya fiziksel özellik görülmez. Homojen olmayan bütün karışımlar heterojendir.

Heterojen Karışımlara örnek verecek olursak;

  • Süspansiyon
  • Emilsiyon
  • Kolloid
  • Aerosol
Posted in Kimya Mühendisliği and tagged , .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir