İÇME SUYUNUN ÖZELLİKLERİ

İÇME SUYUNDA ARANAN ÖZELLİK? NE TÜR SULAR İÇİLİR? İÇME SUYU NASIL OLMALIDIR? FİZİKSEL,KİMYASAL BİYOLOJİK ŞARTLAR?

SULARIN ÖZELLİKLERİ
İçme, gıda, temizlik gibi birçok maksatla kullanılacak suların hem miktar olarak yeterli olması, hem de belirli bir kalite standartlarını sağlaması gerekmektedir. Bu maksatla, suyun fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak gerekli olan şartları sağlayıp sağlamadığı araştırılmalıdır.

Fiziksel Şartlar:
Suyun fiziksel olarak incelenmesinde önemli parametreler sıcaklık, tat, koku, renk ve berraklıktır. İçme suyunda istenen sıcaklık (5-15) °C arasındadır. En uygun sıcaklık ise (8-12)°C dir. Çok soğuk suyun içilmesi zaman içerisinde sağlık bozulmalarına neden olur. Sıcak su ise, tat olarak uygun olmadığından arzu edilmez. Suyun mümkün olduğunca kokusuz olması istenir. Kokunun başlıca kaynakları humus, demir ve hidrojen sülfürdür. İçme suyu renksiz ve berrak olmalıdır.

Kimyasal Şartlar:
Suyun kimyasal olarak sağlaması gereken başlıca şartlar, pH değeri, sertliği ve ihtiva ettiği çeşitli elementlerle ilgilidir. Su asit veya baz özelliği göstermemelidir; tavsiye edilen pH değeri 7’dir. Suyun sertliği, su içerisinde bulunan kalsiyum (Ca) ve magnezyum (Mg) bileşiklerinden meydana gelir. Suyun içerisinde ağır metallerden kurşun, arsenik, cıva ve bazı zehirli maddelerin bulunması halinde böyle sular kesinlikle içme suyu olarak kullanılmamalıdır.

Biyolojik Şartlar:
Biyolojik şartlar, suyun içinde yaşayan ve ölü halde bulunan organizmaların bulunmasıyla ilgili olup; suyun temin edileceği bölgenin şartlarına bağlı olarak değişir. Bazı küçük çaplı su temini tesislerinde solucan gibi küçük canlılara rastlanılır. Bunlar doğrudan bir tehlike arz etmezler; fakat estetik olarak hoş görünmezler ve tehlikeli hastalık taşıyıcıları olabilirler. Suda bunlardan başka planktonlar, bitkisel veya hayvansal organizmalar da bulunabilir. Biyolojik ve bakteriyolojik araştırmalar, suda mikrop ve bakteri araştırmalarının da yapılmasını da şart koşar.

Posted in Kimya Mühendisliği and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir