İlişkisel Veritabanları (Relational DBMS)

Veritabanı Türleri Nelerdir? İlişkisel Veritabanı Nedir? İlişkisel Veritabanı Özellikleri Nelerdir? İlişkisel Veritabanı Neleri Yapabilir?

Dr. Codd tarafından 1970’lerde ortaya çıkarılan ilişkisel model, veritabanı yapılarını basitleştirmeye yönelik bir çabaydı. İlişkisel Veritabanın, diğer veritabanı türlerinden daha sade olması amaçlanarak veritabanındaki tüm veriler, sütun ve  satırlardan oluşan basit tablolar halinde kayıt edildi.

İlişkisel veritabanı, verileri birbirleriyle ilişkili oldukları noktalardan depolayan ve bunlara erişim sağlayan bir veritabanı türüdür. İlişkisel veritabanları, veriyi tablolarla temsil etmenin sezgisel, kolay anlaşılır bir yolu olan ilişkisel modeli temel alır. İlişkisel veritabanında, tablonun her satırındaki kayıt, anahtar adı verilen benzersiz (unique) kimliğe sahip olmalıdır. Tablonun sütunlarında verinin öznitelikleri bulunur ve her kayıt genellikle her öznitelik için bir değer taşır. Bu yapı sayesinde veri noktaları arasında ilişki kurmak kolaylaşır.

Posted in Bilgisayar Mühendisliği and tagged , , , , , , , , .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir