JETLER

JETLER NEDİR? JETLERİN YER SEÇİMİ? KIYIYA ETKİLERİ? YAPISAL ÖZELLİKLERİ?

Jetler, liman giriş kanallarını veya nehir-deniz ağızlarını dalgalara karşı korumak ve buraların katı madde ile dolmasını önlemek için (gemi trafiğini aksatmayacak su derinliğini sağlamak) inşa edilen yapılardır. Bu yapılar inşa edilirken navigasyon emek harcaması da yapılmalıdır. Kıyıya etkileri ve yapısal özellikleri, mahmuzlarla aynıdır.

Yer Seçimi:
Jetlerin yer tarzı ve aralıklarının belirlenmesi çok önemlidir ve zaman zaman model çalışmalarını da kapsayan hidrolik, navigasyon ve sedimentasyon çalışmalarını kapsayan detaylı araştırmalar yapılmalıdır.

Kıyıya Etkileri:
Mahmuzlar gibi jetlerin de memba taraflarında sediment tutulması nedeniyle yığılma ve mansaplarında da oyulma olur. Membada yığılan sediment miktarı, yapının boyuna ve kıyıyla yaptığı açıya bağlıdır. Bu açının dik olması halinde maksimum yığılma olur.

Yapısal Özellikleri:
Jetlerde yapı malzemesi olarak genellikle taşdolgu kullanılır. Kaya malzemenin yeterli stabilitesi sağlamaması durumunda kuadripod, tetrapod vb özel şekillerde yapılan beton bloklar da kullanılabilir. Ahşap, çelik yada beton kazıklarla yapılan jetler de yaygın olarak kullanılmaktadır.

Posted in İnşaat Mühendisliği and tagged , , , , , , , , .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir