KAZIK(DERİN) TEMEL NEDİR?

Üst yapı yükünün tamamını veya bir bölümünü zayıf zeminden derinlerdeki sağlam zemine aktaran, temel sistemlerine kazık temel (derin temel) denir.

Kazık temeller yapıların temellerinde yumuşak zeminli bölgelerin (dolgu, balçık, alüvyon , moloz gibi..) genel olarak yapay dolgu özellikte olan taşıma gücü değerleri düşük , zemin emniyet gerilmesi yapı yüklerini karşılamayan çürük zeminlerde uygulanır.

Derin temel sağlam tabakalara iletme görevini yaparak zeminle yapı temeli arasında rijit bir bağlantı oluşturur. En yaygın kullanılan yöntemi forze kazık temel uygulamasıdır. Hidrolik ve mekanik özellikte fore kazık makineleri ile yapılmaktadır.

Posted in İnşaat Mühendisliği and tagged , , , , , .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir