KESON

KESON NEDİR? KESON TÜRLERİ? KESON KUYU?

Keson: Sualtı veya sulu zemin olan yapılarında temel yapmak için suyun dibine indirilen büyük, ahşap, saç kasa veya sandıktır. Bu şekilde yapılan temellere keson temel yada sandık temel de denir. Sağlam zeminin derinde olduğu zamanlarda, daha geniş ve sağlam temel yapmak için zemin üzerinde içi boş olarak inşa edilir ve ağırlığından da yarar sağlanılarak istenilen derinliğe indirilir.

Keson Kuyu: Çürük bir arazide kuyu kazılacak yerde çember şeklinde bir mahmuz hazırlanıp, mahmuzun üstüne tuğla, beton veya betonarme kuyu yapılır. Bu yapma kuyunun tabanında kuyu kazısına başlanır. Kuyu derinleştikçe yapma kuyu kendi ağırlığıyla arazinin içine kayar ve sonra üstüne tahkimat ilave edilerek kazıya devam edilir.

Keson Türleri
1-)Açık kesonlar
2-)Pnömatik kesonlar
3-)Yüzen kesonlar (yüzen sandıklar)

1-) Açık Keson:
Çapı 1.5 m ve 3.0 m olan dairesel ahşap, demir ya da betonarme çarık, temel zemini üzerine oturtulur. Diş çapına uygun olarak çarık üzerine taş, tuğla, beton ya da betonarmeden bir manto duvar örülür veya kalıpla dökülür. Daha sonra her 1 ve 1.5 metrede bir hatıl yapılarak duvar bağlantısı iyice sağlamlaştırılır. Bu arada devamlı olarak kesonun içindeki zemin kazılarak dışarıya çıkartılır. Mantonun altıda boşaltılır. Ağırlığıyla aşağı doğru inen kesonun üst seviyesi zemine silme gelince tekrar ayni işleme devam edilip, sağlam tabakaya ulaşılmaya çalışılır. Sürtünmeyi azaltmak üzere manto duvarı içe doğru 1/10-1/15 eğimle daraltılarak devam edilir. Son olarak kesonun içi beton ile doldurulur.

2-) Pnömatik Keson
Zemin ve yeraltı suyunun fazla olduğu yerlerde kullanılır.Pnömatik kesonda prensip, temel olarak inşa edilecek kesonun alt bölümündeki çalışma odasının zemindeki suyu yenecek hava basıncıyla doldurulması ve kuruda çalışılarak zeminin kazılması, ağırlığıyla çöken kesonun sağlam tabakaya kadar ulaşmasıdır. Kazılan toprak bir bacadan dışarı çıkartılır. Bu kesonlar da ahşap, çelik veya betonarmeden yapılabilmekte, üst boşlukları yine betonla doldurulmakta ve 30 m derinliğe kadar inilebilmektedir.

3-) Yüzen Keson
Tamamen su içinde, balçık zeminlerde uygulanan keson türüdür. Bunlara “Yüzen Sandık” da denilmektedir. Dışarıda hazırlanıp gelen alt ve yanları kapalı beton sandık kesonlar, temel veya sömel yapılması istenen noktaya uygun bir şekide yerleştirilir. İçerisine taş, blok, demir ve beton parçalarından oluşan ağırlıklar konularak gevşek zeminde tabana doğru çökmesi sağlanır. İstenilen sağlam zemin tabakasına ulaşıldığında kesonun geri kalan boşlukları doldurularak işlem tamamlanır. Bina bağlantısı için üstte demir filizleri mutlaka bırakılmalıdır.

Posted in İnşaat Mühendisliği and tagged , , , , , , , , , , , .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir