KİMYASAL TEPKİMELERİN DENKLEŞTİRİLMESİ

*Kimyasal tepkimelerde atom sayısı, atom türü ve toplam kütle asla değişmez

*Bir maddenin formülü değiştirilemez. Bileşiklerin ve tek atomlu element sembollerinin önüne kesirli (ondalıklı) sayılar yazılmamalıdır.

Yapılacak Adımlar
1-)En çok atom içeren bileşiğin katsayısı 1 alınır
2-)Atom sayılarının her iki tarafta da eşit değere ulaşması için atom veya moleküllerin önüne uygun sayılar yazılır
3-)Elementel halde bulunanlar tepkimede en son eşitlenir.

Örnek: C3H4 + O2——–> CO2 + H2O denkleminin denkleştirilmesi;

Atom sayısı en çok olan bileşik C3H4 ‘tür. Bu bileşiğin kat sayısını 1 alalım.
1 C3H4 + O2——–> CO2 + H2O
Sol tarafta 3 tane C, 4 tane H atomu vardır. Sağ tarafta da 3 tane C, 4 tane H atomu olmalıdır.
1 C3H4 + O2——–> 3 CO2 + 2 H2O
Sağ tarafta 8 tane O atomu vardır. O atomlarını eşitlemek için O2 ‘nin önüne 4 getirilir.
1 C3H4 + 4 O2——–> 3 CO2 + 2 H2O

Posted in Kimya Mühendisliği and tagged , , , , , , , , .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir