KİREÇ NEDİR?

Kireç doğada kireçtaşı olarak bulunan CACO3 ‘ ün kalsinasyonu ile sönmemiş kireç halinde elde edilir. Yüksek plastisiye sahip bir malzeme olan kireç agregalarla karıştırılarak sıva veya yapıştırma harcı olarak kullanılır. Ayrıca sönmemiş kireç suyla karıştırılarak badana olarak kullnılabilir.SiO2, AL2O3, Fe2O3 gibi bileşenler içlerinde bulunan safsız maddelere örnektir.

KİREÇ ÜRETİM AŞAMALARI
Hafriyat > Kırma > Öğütme > Kalsinasyon = Sönmemiş Kireç
Hidratasyon > Öğütme > Kurutma = Sönmüş Kireç

Kireçin Kalsinasyon Tepkimesi ;
CaCO₃(k) + ısı → CaO(k) + CO₂(g) (sönmemiş kireç)
Kireçin Hidratasyon Tepkimesi ;
CaO(k) + H₂O(s) → Ca(OH)₂(k) + ısı (sönmüş kireç)

KİREÇ HARCI
Kireç + Kum + Su = Kireç Harcı
Kireç harcında 1 lt su için 3 kg sönmemiş kireç kullanılır.Kireç 6 saatte priz alır, 30 saatte tamamen sertleşir.Eğerki sönmüş kireç 1 hafta bekletilirse harç kireci , 6 hafta bekletilirse sıva kireçi elde edilir.
Kireç harcına kum eklenmesinin sebepleri ;
*İşlenebilirliği arttırır, kum olmadan kireç fazla yapışkandır
*Ekonomi sağlar
*Rötreyi engeller

Posted in Metalurji ve Malzeme Mühendisliği and tagged , , , , , , , , , , .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir