KIYI PERDELERİ

Kıyı Perdeleri, orta ve küçük şiddetli dalga etkisine maruz kıyılarda inşa edilen düşey yüzeyli yapılardır. Asıl amaçları, dalga etkisindeki geri dolgunun kaymaya karşı tutulması ve korunmasını sağlamaktır. Bu tür yapılarda geri dolgunun topuktan kaçmasını engelleyecek önlemler alınmalıdır. Kıyı perdesi su derinliği; ds<2*h max ise yapı çnü oyulmayı önleyici bir topuk inşası (anroşman) yapılmalıdır.
Yapıldıkları Malzemeler: Ahşap, Çelik, Beton, Kompozit

Posted in İnşaat Mühendisliği and tagged , , , , , , .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir