LİMANLAR

LİMAN NEDİR? LİMANLARIN SINIFLANDIRILMASI NELERDİR?

Liman, çesitli büyüklükteki vapur ve teknelerin sığınak, araç-gereç temini, yakıt doldurması, tamir yada yolcu ve yük taşıması için uygun yerleşim ve emniyetini sağlayarak fırtınalardan korunması maksadıyla yapılan ve çevresi kısmen çevrili olan su alanlarına liman denir. Liman ve barınak genelde eş anlamlı olarak kullanılmakla beraber aralarında az da olsa fark vardır.

Barınaklar, genellikle vapur yada teknelerin dalga ve akıntılara karşı korunması için yapılır. Buna karşılık, gemi ve teknelerin barınma ihtiyaçlarının yanısıra, bakım ve onarım, yükleme ve boşaltma, depolama vb. Hizmetlerinin görüldüğü yerler liman adını almaktadır. Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi, limanlar barınaklardan daha geniş kapsamlıdır.

Limanların Sınıflandırılması
1-) Kuruluş Şekilleri Bakımından:
*Tabii Limanlar: Ek bir yapı gerektirmeden, doğal olarak koruma sağlayan limanlardır.
*Suni Limanlar: Tabii olarak korunamayıp, mendireklerle teşkil edilen limanlardır.

2-)Coğrafi Yapı Bakımından:
*Deniz Kıyısı Limanları: Deniz kıyılarında kurulan limanlardır; liman denince çoğu zaman akla
deniz kıyısı limanları gelmektedir.
*Mansap Limanları: Nehirlerin denize döküldükleri yerlerde yapılan limanlardır. *Nehir Limanları: Geniş yataklı ve muntazam rejimli akarsularda, nehir ulaşımı maksadıyla inşa edilen nehir limanları, akarsuların elverişsiz olması sebebiyle Ülkemizde oldukça azdır.

3-) Gördükleri Hizmet Bakımından:
Barınma ve Sığınma Limanları, Askeri Limanlar, Ticaret Limanları, Petrol Limanları, Sanayi Limanları, Balıkçı Limanları, Yat Limanları, Gemi Yapım ve Onarım Limanları, Serbest Bölge Limanları ve Çok Maksatlı Limanlar.

Posted in İnşaat Mühendisliği and tagged , , , , , , , , , , .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir