MEMBA KAPTAJI TESİSLERİ

MEMBA KAPTAJI TESİSLERİ NELERDİR? KREPİN? BARBAKAN? DOLU SAVAK? SU TOPLAMA ODASI? DOLGULAR?

Başlıca Elemanlar
Pınar kaptajı tesisleri; suyun alttan, yandan veya hem alttan ve hem yandan gelmesine göre farklı tiplerde yapılır. Kaptaj yapısının tipine karar vermeden önce; pınarın jeolojik durumu, su kalitesi ve verimi (debisi) bakımından iyi incelenmesi gerekir. Kaptaj tesisleri; kirlenmeye, donmaya ve ısınmaya karşı iyi korunmalıdır. Bir kaptaj tesisi; su toplama odası, savak odası ve vana odası olmak üzere başlıca üç bölümden oluşur. Bir pınar kaptajı tesisinin başlıca elemanları şunlardır

Su Toplama Odası: Oluşacak hidrostatik basınçla suyun geri tepmesini önlemek için, su toplama odasındaki su yüksekliği 1 m’yi geçmemelidir. Yer altı suyu çok miktarda kum taşıyorsa (sürüklüyorsa), su toplama odasının önünde kum tutucu yapı yapılmalıdır.

Havalandırma Bacası: Kaptaj odasındaki hava basıncının atmosfer basıncına eşit olması ve ayrıca suyun havalandırılması için yapılır. Yüzey sularının kaptaj odasına girmesini önlemek için bacanın yüksekliği toprak dolgunun 70 cm üzerinde olmalıdır.

Barbakan (Büz): Su toplama odasındaki maksimum su seviyesinden 5-6 cm yukarıda bırakılan boşluklardır. Yer altı suyu bu boşluklardan su toplama odasına girer.

Dip ve Dolu Savaklar: Dip savak, kaptajdaki suyun tamamının tahliye edilmesi, dolu savak ise su toplama odasındaki su seviyesinin 1 m’yi aşmaması için yapılan tesislerdir. Su toplama odasından gelen sular dolu savağa girerek, dip savaktaki tahliye (deşarj) borusundan tahliye edilir (boşaltılır). Dolu savak üst kotu, su toplama odası su kotuna (1 m), suyun nap yüksekliği ilave edilerek bulunur. Tahliye borusunun uç kısmına, kurbağalık konmalıdır.

Krepin: İletim borusu girişinde, yabancı maddelerin girişini önlemek için 1 mm genişliğinde deliklerden yapılmış bakır veya alüminyum süzgeçtir. Deliklerin toplam alanı (cm2), 2Qiletim (lt/sn) şeklinde hesaplanır.

Kafa (Çevre) Hendeği: Kaptaj girişinin yüzeysel sulardan korunması için yapılan kanaldır.

Dolgular: Suyun aşırı ısınmasını ve donmasını önlemek için 80 cm yüksekliğinde toprak dolgu, toprak dolgudan sızan suların filtre dolgusuna geçip kirletmesini önlemek kil dolgu ve su toplama odasına giren suları süzmek ve temizlemek için filtre dolgu yapıları inşa edilir.

Posted in İnşaat Mühendisliği and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir