MEMBALAR (PINARLAR)

MEMBALAR (PINARLAR) NEDİR? NASIL OLUŞUR? MEMBALARIN SINIFLANDIRILMASI?

Membalar (pınarlar), yer altı sularını taşıyan tabakanın herhangi bir şekilde yeryüzüne çıkması sonucu meydana gelir.

Membaların Sınıflandırılması
Membalar, Serbest naplı (adi) ve Basınçlı (artezyen) membalar olmak üzere iki ana gruba ayrılır.

1-)Serbest Naplı Membalar

a-) Yamaç Membaları: Yamaç membaları, geçirimsiz tabakanın çok derinde olması halinde, akiferin bir vadi tabanı veya bir çukur ile kesişmesi sonucu oluşur. Özellikle kurak zamanlarda su tabakasının küçük bir azalması (alçalması) halinde kuruduklarından bu membalar güvenli değildir

b-) Tabaka Membaları: Tabaka membaları, geçirimsiz tabakanın üst yüzeyinin topoğrafik yüzeyi (araziyi) kesmesi sonucu meydana gelir. Su tablasının biraz alçalması durumunda bile, akiferdeki su tamamen kuruyuncaya kadar membadan su alınabildiğinden, bu membalar yamaç membalarına göre daha güvenlidir. Heyelan sonucu oluşan şev döküntüsünün gerçek membayı kapatarak oluşturduğu yalancı membadan itibaren kazı yapılarak gerçek membaya ulaşılmalı ve kaptaj (derleme) yapısı gerçek membada yapılmalıdır

TABAKA MEMBASI

c-) Savak Membaları: Su tablası ile geçirimsiz tabakanın ters eğimli olması durumunda ortaya çıkan savak membaları iki ana gruba ayrılır. Dolu savak membalarında su tablasındaki küçük bir azalma savağın kurumasına yol açarken, dip savak membalarında böyle bir durum söz konusu olmadığından bu membalar daha güvenlidir.

d-) Damar (Drenaj) Membaları: Bu membalar, yer altındaki birbiriyle bağlantılı çatlak ve boşlukların içindeki suyun yeryüzüne bir çıkış noktası bulması ile meydana gelir.

2-) Basınçlı (Artezyen) Membalar

a-) Normal Artezyen Membalar: İki geçirimsiz tabaka arasında kalan basınçlı akiferdeki suyun çatlaklardan yeryüzüne çıkmasıyla oluşan membalardır. Eğer yer altı suyu bir fay çatlağı boyunca yüzeye çıkarsa bu membaya fay membaı adı verilir. Normal artezyen membalardaki suyun sıcaklığı 10-20°C arasındadır.

b-) Termal Artezyen Membalar: Yer altı sularının sıcak tabakalardan geçerken ısınmasıyla oluşan bu membalardaki suyun sıcaklığı 40-80°C’dir ve bu sular çeşitli madensel tuzlar ihtiva ederler.

Posted in İnşaat Mühendisliği and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir