PERİYODİK TABLO NEDİR?

Elementlerin belli bir kurala göre sıralandığı periyodik tablo , malum kimyasal elementlerin tümünü belirli özelliklere göre sıralar. Elementler, artan atom numarasına nazaran soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doğru sıralanmıştır. Periyodik tablo satırlarına periyot denir. Bir elementin periyot sayısı, Los Alamos Ulusal Laboratuvarı’na bakılırsa, bir elektronun element içerisinde kapladığı en yüksek enerji seviyesini gösterir. Bir periyottaki elektron sayısı, periyodik tablo üstünde aşağı doğru inildikçe artar, yukarı çıkıldıkça azalır; bu nedenle, atomun enerji seviyesi arttıkça, enerji düzen artışı başına enerjinin alt düzen sayısı da artar. Periyodik tablo içerisinde (“grup” olarak adlandırılır) aynı sütunda yer alan elementler aynı valans elektrona (dizilimdeki son elektron sayısı) , benzer diziliş konfigürasyonuna haizdir ve sonuç olarak kimyasal olarak benzer şekilde davranırlar.

ATOM NUMARASI

Bir atomdaki proton sayısı, o elementin atom numarası olarak adlandırılır. Proton sayısı, hangi elementin bir nevi kimliğidir ve ayrıca elementin kimyasal davranışını belirler. Örneğin, karbon atomları 6 protona sahiptir, hidrojen atomları 1 ve oksijen atomları ise 8 protona sahiptir.

KÜTLE NUMARASI

Bir elementin çekirdeğinde bulunan proton ve nötron sayısının toplamına kütle numarası denir. Elementin sol üst kısmına yazılır.

Kütle Numarası = Proton Sayısı + Nötron Sayısı

ATOM SEMBOLÜ

Atom sembolü, bir elementi (karbon için “C”, hidrojen için “H” ve oksijen için “O” gibi) temsil eden bir kısaltma biçimidir. Bu semboller uluslararası olarak kullanılmaktadır ve birtakım şaşırtıcı kullanımları vardır. Örneğin, tungsten için sembol “W” dir, şu sebeple bu elementin diğer bir ismi wolfram’dır. Ayrıca, altın için atomik sembolü “Au” dır, bu sebeple Latince altın kelimesi Aurum ‘dur.

ATOM AĞIRLIĞI

Bir elementin normal atom ağırlığı, atomik kütle birimindeki elementin yaklaşık kütlesidir. Tekli atomların her zaman atomik kütle birimlerinin bir tam sayıya sahip olması; Bununla birlikte, periyodik tablo bünyesindeki atom kütlesi bir ondalık sayı olarak belirtilmiştir, zira bu bir elementin çeşitli izotoplarının ortalamasıdır. Bir element için ortalama nötron sayısı atom kütlesinden proton sayısını (atom numarası) çıkararak bulunabilir.

PERİYODİK TABLO ÖZELLİKLERİ VE DEĞİŞİMLERİ

Periyodik tablo soldan sağa doğru 1A grubundan başlar 8A grubuna kadar sıralanır. Bu sıralama elementlerin metal, ametal, yarı metal olma durumuna göredir.

  • 1A grubu Alkali Metallerdir.
  • 2A grubu Toprak Alkali Metallerdir.
  • 3A grubu Toprak Metalleridir.
  • 7A grubu Halojenlerdir.
  • 8A grubu Soygazlardır.
  • B grubu ise geçiş metalleridir.
Posted in Kimya Mühendisliği and tagged , , , , , , , , , , , , , , , .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir