PVD (Physical Vapor Deposition) Kaplama

PVD (Physical Vapor Deposition) nedir ? Fiziksel Buhar Biriktirme Yöntemi nedir ?


PVD kaplamalar çok fazla aşınmanın olduğu yerlerde kullanılan metallerin yüzeyinin kaplanmasıdır. PVD kaplama yöntemi konvensiyonel değildir. Yani kaplama işlemi geleneksel yöntemlerle olmayıp kaplanacak malzemenin buharlaştırılıp, kaplama yapılacak malzemenin yüzeyine yoğunlaştırılması ile gerçekleştirilir. Sert ve ince film kaplamalardır. Bu kaplama yöntemini uygulamak için kapalı bir sistem oluşturulması, bu sistemin bir vakum yardımıyla atmosferden izole edilmesi ve sıcaklığının yükseltilmesi gerekmektedir. Bunun nedeni kaplama yapılacak malzemenin buharlaşma sıcaklığının yüksek sıcaklık ve basınçta düşecek olmasıdır. Böylelikle daha az enerji kullanarak buharlaştırma işlemini gerçekleştirmiş olacaktır.

Posted in Metalurji ve Malzeme Mühendisliği and tagged , , , , , .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir