SQL VERİ TİPLERİ

SAYISAL VERİ TİPLERİ

bigintMinimum: -2^63 (-9,223,372,036,854,775,808)
Maksimum: 2^63-1 (9,223,372,036,854,775,807)
8 byte
intMinimum: -2^31 (-2,147,483,648)
Maksimum: 2^31-1 (2,147,483,647)
4 byte
smallintMinimum: -2^15 (-32,768)
Maksimum: 2^15-1 (32,767)
2 byte
tinyintMinimum: 0
Maksimum: 255
1 byte
bit0 ya da 1 değerini alır.Eğer tabloda 8 ya da
daha az bit kolonu varsa
1 byte, 8’den fazla ise 2 byte
decimal/ numericMinimum: -10^38+1
Maksimum: 10^38-1
1-19 hassasiyet: 5 byte
10-19 hassasiyet: 9 byte
20-28 hassasiyet: 13 byte
29-38 hassasiyet: 17 byte
moneyMinimum: -922,337,203,685,477,5808
Maksimum: 922,337,203,685,477,5807
8 byte
smallmoneyMinimum: -214,748,3648
Maksimum: 214,748,3647
4 byte
float1,79308 ile 2,23308
2,23308 ile 1,79308
7 basamağa kadar 4 byte
15 basamağa kadar 8 byte
real-3,438 ile – 1,1838
1,1838 ile 3,438
4 byte

METİN VERİ TİPLERİ

char(50)Tanımlandığı kadar karakter girilebilir. (50) Tanımlanandan daha az karakter girilirse sonuna boşluk ekler.Tanımlanan değer kadar Byte yer kaplar. (50 Byte) Sabit boyutlu olduğundan arama performansı daha iyidir.
nchar(50)Tanımlandığı kadar karakter girilebilir. (50) Tanımlanandan daha az karakter girilirse sonuna boşluk ekler. Uluslararası karakterleri destekler.Tanımlanan değer kadar Byte yer kaplar. (50 Byte) Sabit boyutlu olduğundan arama performansı daha iyidir.
nvarchar(50)Tanımlandığı kadar karakter girilebilir. (50) Uluslararası karakterleri destekler.İçerisine girilen karakter sayısının 2 katı kadar Byte yer kaplar.
nvarchar(MAX)Uluslararası karakterleri destekler. 4000 karakterle sınırlıdır.2gb’ a kadar veri tutabilir.
varchar(50)Tanımlandığı kadar karakter girilebilir. (50)İçerisine girilen karakter sayısı kadar Byte yer kaplar.
varchar(MAX)8000 karakterle sınırlıdır.2gb’ a kadar veri tutabilir.
textEski bir veri tipidir günümüzde yerine varchar(MAX) kullanılır.
ntextUluslararası karakterleri destekler. Eski bir veri tipidir günümüzde yerine nvarchar(MAX) kullanılır.

TARİH- SAAT VERİ TİPLERİ

dateMinimum: 0001-01-01
Maksimum: 9999-12-31
4 byte
smalldateMinimum: 1900-01-01
Maksimum: 2079-06-06
3 byte
datetimeMinimum: 1753-01-01 00:00:00,000
Maksimum: 9999-12-31 23:59:59,999
8 byte
datetime2Minimum: 0001-01-01 00:00:00,0000000
Maksimum: 9999-12-31 23:59:59,9999999
1-2 hassasiyet: 6 byte
3-4 hassasiyet: 7 byte
5-7 hassasiyet: 8 byte
daetimeoffsetMinimum: 0001-01-01 00:00:00,0000000
Maksimum: 9999-12-31 23:59:59,9999999
Time zone offset aralığı: -14.00/ +14.00
1-2 hassasiyet: 8 byte
3-4 hassasiyet: 9 byte
5-7 hassasiyet: 10 byte
timeMinimum: 00:00:00,0000000
Maksimum: 23:59:59,9999999
5 Byte (Default kullanılırsa)

DİĞER VERİ TİPLERİ

imageMax değeri: 2^31-1 (2,147,843,647)Byte
binary0 ile 8000 arasındaTanımlandığı değer kadar Byte.
Binary(10) = 10 Byte
varbinary0 ile 8000 arasındaTanımlandığı değer + 2 Byte
varbinary(MAX)0 ile 2,147,483,647 arsındaTanımlandığı değer + 2 Byte
sql_variantBazı veri tiplerinin değerlerini saklamak
için kullanılır. Aşağıdakiler hariç:
varchar(max), varbinary(max), nvarchar(max),
xml, text, ntext, image, rowversion(timestamp), sql_variant,
geography, hierarchyid, geometry,
user-defined, datetimeoffset
XmlXml veriler için kullanılır.
TableSonradan kullanım amacıyla bir sonuç kümesi saklamak için kullanılır.
uniqueidentifierGUID( global olarak tekilliği garanti eder.) veriyi tutar.
select NEWID() script’ini çalıştırdığınızda aşağıdaki
gibi bir GUID veri oluşturur.
A4C5DB26-7F18-4B4F-A989-E7DE26A8446A
Bazen veritabanlarında tekilliği sağlamak için kullanılır.
Ama bu amaçla kullanıldığında genelde performansı düşürür.
hierarchyidHiyerarşik yapılarda hiyerarşideki pozisyonları temsil
etmek için kullanılır.
geographyDünyadaki koordinat sistemini tutar.
Dünyanın eğimlerini de hesaba katarak.
geometryEuclidean (flat) sistemi ile koordinat sistemini tutar.
Sadece 2 düzlem üzerinden hesaplanır.
Dünyanın eğimlerini hesaba katmaz.

Posted in Bilgisayar Mühendisliği and tagged , , , , , , , , , , , , , .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir