TAŞDOLGU DALGAKIRANLAR (MENDİREKLER)

TAŞDOLGU DALGAKIRAN (MENDİREK) NEDİR? GÖREVLERİ NELERDİR? YER SEÇİMİ?

Dalgakıranlar (mendirekler) çoğunlukla bir kıyı koruma yapısı ve liman elamanı olarak kullanılırlar. Birçok değişik tipte dalgakıran bulunmaktadır. Bunları başlıcaları; ayrık, yüzen, düşey yüzlü, kazıklı ve taş dolgu dalgakıranlardır. Çoğunlukla uygulamada kullanılan dalgakıran türü, taş dolgu dalgakıranlardır. Şekli oldukca basittir ve taşlardan müteşekkildir. Dalgakıranlar, dalga kuvvetlerinin sebep olduğu yer değiştirmelere karşı koyacak yeterinde büyük kayalardan oluşan benzeşik bir yapıdadırlar. Büyük taşlar fazlaca pahalıdırlar çünkü; bir çok taş ocağı esas olarak ince ve minik malzemelerden çokça vermesine rağmen, büyük taşlar açısından fazlaca verimsizdir. Onun için geleneksel taş dolgu yapılar, dışı büyük taşlarla kaplı koruyucu tabaka ile çevrili ince taşlardan oluşan bir çekirdek tabakasına sahiptir. İnce malzemenin yıkanıp gitmesini önleyebilmek için bir filtre tab02akası oluşturulması şarttır. Filtre tabakası koruyucu tabakanın tam altında yeralır ve alt katman olarak adlandırılır. Yapı, koruyucu katman , filtre tabakası ve çekirdekten oluşan oldukca tabakalı bir sistemdir. Koruyucu tabakanın aşağı kısımları bir topuk palyesi ile desteklenir. Verilmiştir. Yeterince büyük blokların bulunamadığı yerlerde ve sert iklime sahip bölgelerde taş dolgu koruyucu tabakada değişik beton elemanlarda kullanılmaktadır

Dalgakıranların Görevleri

* Kıyıyı dalga etkilerine karşı korumak. Bir limanda veya yaklaşım kanalında, gemilerin rahatlıkla hareket edebilmesi (navigasyon) için dalga etkilerinin en aza indirilmesi dalgakıranların en mühim görevidir.

*Liman ve yaklaşım kanalı girişlerinde sediment yığılmasını önleyerek tarama ihtiyacını en aza indirmek.

*Yükleme rıhtımlarına ilave olarak rıhtım alanı oluşturmak.

*Kıyıdaki akıntıları yönlendirmek.

Yer Seçimi
Dalgakıranların en mühim görevi, gemiler ve tekneler için dalgalardan korunmuş bir alan oluşturmaktır. Bu nedenle, yer seçiminde en mühim faktör, en az dalga girişini sağlayacak bir bölgeve konumun seçilmesidir. Bunu belirlemek için, derin deniz dalga tahminlerinin yanısıra, sığlaşma, sapma ve dönme nedeniyle dalgaların yön ve yüksekliklerinde oluşacak değişimler de çözümleme edilmelidir. Mendirek yerinin seçiminde; gemi girişi için yeterli derinliğin sağlanması, liman içine sediment girişinin en az olması vb. Faktörler de göz önünde bulundurulmalıdır.

Posted in İnşaat Mühendisliği and tagged , , , , , , , , , , , .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir