Veri Tabanı Yönetim Sisteminin Yararları

Veri Tabanı Yönetim Sisteminin Yararları Nelerdir? Veri Bütünlüğü Nedir? Veri Güvenliği Nedir? Veri Bağımsızlığı Nedir?  Veri Tutarlılığı Nedir? Veri Paylaşımı/ Eşzamanlılık Nedir? Veri Tekrarı Nedir?

-Veri Bütünlüğü (Data Integrity): Bir tablodan bir öğrenci kaydı silinirse öğrenci var olduğu diğer tüm tablolardan silinmelidir.

-Veri Güvenliği (Data Security): Verinin isteyerek ya da yanlış kullanım sonucu bozulmasını önlemek için çok sıkı mekanizmalar mevcuttur. Veri tabanına girmek için kullanıcı adı ve şifreyle korumanın yanı sıra kişiler sadece kendilerini ilgilendiren tabloları ya da tablo içinde belirli kolonları görebilir.

-Veri Bağımsızlığı (Data Independence): Programcı, kullandığı verilerin yapısı ve organizasyonu ile ilgilenmek durumunda değildir. Veri Bağımsızlığı, Veri Tabanı Yönetim Sistemlerinin en temel amaçlarındandır.

-Veri Tutarlılığı (Data Consistency): Aynı verinin değişik yerlerde birkaç kopyasının bulunması “bakım” zorluğu getirir; bir yerde güncellenen bir adres bilgisi başka yerde güncellenmeden kalabilir ve bu durum veri tutarsızlığına (Data Inconsistency) yol açar.

-Veri Paylaşımı/ Eşzamanlılık (Concurrency): Veri tabanı yönetim sistemi (VTYS) kullanılmadığı durumlarda veriye sıralı erişim yapılır. Yani birden çok kullanıcı aynı anda aynı veriye erişemez. Bir VTYS’de ise aynı veritabanlarına saniyede yüzlerce, binlerce erişim yapılabilir.

Aynı veri değişik kişilerin PC’lerinde veya değişik bilgisayarlarda tekrar tekrar tutulmaz; Veri Tekrarı (Data Redundancy) azalır ya da yok edilir.

Posted in Bilgisayar Mühendisliği and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir