VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ

Veri Toplama Yöntemleri Nelerdir? Veritabanı İçin Veri Toplama Nasıl Yapılır? Veri Toplama İşlemi Nasıl Olmalıdır?

-Test: Herhangi bir konuda bireylerin bilgi, başarı, yetenek ve performanslarını belirlemeyi amaçlayan veri toplama araçlarıdır.

-Anket: Bir probleme ilgili olarak çeşitli kimselerin bilgi, tecrübe, inanış, görüş ve düşüncelerini almak için yapılan soruşturmadır.

-Mülakat (Yüz Yüze Görüşme): Mülakat yapan kişi ile mülakat yapılan kişi arasında belli bir konuda o kişinin görüş, düşünce ve bilgilerini açığa çıkarmayı amaçlayan konuşmalardır.

-Gözlem: Herhangi bir ortamda ya da kurumda oluşan davranışı ayrıntılı olarak tanımlamak amacıyla kullanılan bir veri toplama tekniğidir.

-Doküman İnceleme: Araştırması hedeflenen olgu ve olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar. Örnek dokümanlar: Raporlar, kayıtlar, planlar, yazışmalar, yönergeler, kurallar, günlükler, özel mektuplar, itiraflar, kişisel belgeler, yazılı basın, periyodik yazılı kaynaklar, magazin, dergi, kitaplar, filmler, fotoğraflar ve videolar

Posted in Bilgisayar Mühendisliği and tagged , , , , , , , , , , , , .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir