VERİTABANI TÜRLERİ VE TASARIMI

Veritabanı Türleri Nelerdir? Veritabanı Tasarımı Türleri Nelerdir? Veritabanı Tasarımı Nasıldır? Mantıksal Tasarımın Evreleri Nelerdir? Fiziksel Tasarım Evreleri Nelerdir?

Veritabanı Türleri

-Paylaşımlı Veritabanı (Distiributed Databeses)

-Nesne Ağırlıklı Veritabanı (Object-Oriented Databeses)

-Hiper Medya Veritabanları (Hypermedia Databases)

-Çok Boyutlu Veri Analizi

-Veri Bankaları 

Veritabanı Tasarımı

1.Mantıksal Tasarımın Evreleri:

a. Problemin tanımlanması

b. Veritabanını kullanacak olanların gereksinimlerinin ortaya konulması

c. Veritabanını oluşturacak varlıkların ve özelliklerinin belirlenmesi

d. Yaratılması düşünülen raporların belirlenmesi

e. Tabloların normalize edilmesi

2.Fiziksel Tasarım Evreleri:

a.Varlıkların yaratılması

b. Form tasarımının gerçekleştirilmesi ve veri girişinin sağlanması

c. Rapor tasarımının uyarlanması

d.Veritabanı sisteminin denenmesi ve doküman hazırlanması

Posted in Bilgisayar Mühendisliği and tagged , , , , , , , , .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir